Tel: +46 (0) 70 69 37 740

info@biabentreprenad.se

C E R T I F I K A T

Samtliga anställda på BIAB har ID06

- Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.

Arbete på Väg - Nivå 1 + 2 utökad samt Säkerhet på väg.

Nivå 1 avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon etc.

Behörighet på Mobila arbetsplattformar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift "Användning av lyftanordningar och lyftredskap"

Utbildning Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen Värmland, Brandsäkerhet betyder trygghet för företaget, de anställda, kunder och leverantörer. 

SSG entre. Säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. En grundläggande utbildning i säkerhet för att minska arbetsplatsolyckor.

Utbildning Högtryck

Vi är utbildade användare enligt gällande föreskrifter AFS 1994:54 samt i användandet av högtrycksutrustning. 

 "Den som använder högtrycksutrustning skall väl känna till hälso- och olycksfallsriskerna, lämplig arbetsteknik och skötsel av utrustningen. Den som använder högtrycksutrustning med högre sprutvattentryck än 200 bar skall ha genomgått särskild utbildning och ha tillräcklig färdighet i detta arbete." (Utdrag §3)

Vi har Operatörslicens och säkerhetsutbildning.  
Alla som arbetar med vattenbilning måste genomgå en säkerhetsutbildning. 


Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds yrkesbevis för;
Hjullastare, Grävmaskin, Grävlastare

10 års GARANTIN

-Målning av plåttak-

BIAB Entreprenad AB erbjuder ett omfattande garantisystem för målning av plåttak. Arbetet kontrolleras av oberoende besiktningsman vid flera tillfällen under arbetets gång. Kontrollanten slutgodkänner och en garantiförsäkring utfärdas av försäkringsbolag. Försäkringen tecknas på fastigheten, vilket ger en trygg framtid för alla parter, utan obehagliga överraskningar. 

GARANTIINTYG

”GOOD QUALITY WORKMANSHIP CARRIED OUT USING ITS PRODUCTS”

BIAB Entreprenad AB  är en av få certifierade entreprenörer i sverige som är godkännda 

att utföra arbeten som omfattar EURACOR garantiförsäkringspolicy enligt E.EUR.04