Tel: +46 (0) 70 69 37 740

info@biabentreprenad.se

 V A T T E N B I L N I N G

Vibrationsfri  - inga microsprickor!

Smidigt, effektivt och miljövänligt

Vi kan med kirurgisk precision avlägsna precis det som ska bort, medan det som fortfarande fungerar lämnas orört. Vattenbilning innebär att man använder vatten under mycket högt tryck och i ett speciellt rörelsemönster för att uppnå den effekt man önskar.  Vattenbilning kan användas vid avverkning av till exempel: Betong, syrafast tegel och gummilining mm. 


Vi har lång erfarenhet av alla typer av uppdrag

Vägar  Broar  Påfartsramper P-hus  Trappor  Pelare 

Golv-Väggar-Tak  Tunnlar  Schakt  Silos  Basänger

Den utrustning vi använder är toppmodern, kraftfull och mobil. Alla våra pumpar står på boogie kärror så vi tar oss lätt fram till arbetsområdet.  Detta ger korta etablerings och stopp -tider.  Med stor lyhördhet för våra kunders behov, erbjuder vi våra flexibla lösningar över hela Norden.  

Vår kunskap, erfarenhet och smidighet underlättar själva arbetet och ger kunden kortare stopptider. 

Vattenbilning av betong är en selektiv metod, som tar bort den skadade betongen medan den friska betongen lämnas kvar. Den är vibrationsfri så inga mikrosprickor bildas och armeringen förblir intakt. Den bearbetade betongytan är direkt klar för ny betong med mycket bra vidhäftning

Från de största byggföretagen och kommunala entreprenörsbolag, till små och medelstora byggentreprenörer, fastighetsägare och förvaltare. Oavsett vem som anlitar oss strävar vi alltid efter att hitta tids- och kostnads -effektiva lösningar av högsta kvalitet.


Vi kan hjälpa er att beräkna kostnader och i viss mån avverkningstiden, beräkna vilken typ av utrustning som är optimal för era objekt samt hjälpa till vid offertberäkningar. Vår stora expertis inom vattenbilning säkerställer högsta kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Vi vet att vårt goda rykte och framgång helt bygger på att vi lämnar bästa resultat efter oss.

Gullspång.

Vattenbilning av 30 kbm  kantbalk. Specialanpassade uppsamlingsbaljor för betongslam och vatten.

 Renovering av slussarna i Trollhättan