Tel: +46 (0) 70 69 37 740

info@biabentreprenad.se

T A K M Å L N I N G

Vi är specialiserade på målning av plåttak.

Vi har gedigen erfarenhet och hög kunskap om förbehandling och målning av plåttak. Vi har ett mycket nära samarbete med våra leverantörer och ligger därför i framkant av utvecklingen, allt för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Vi vattenblästrar och målar alla typer av tak och fasader. Dessutom kan vi åta oss ett totalansvar för underhållet. BIAB kan genom sin kunskap, arbetssätt, utrustning, val av leverantörer leva upp till de miljö- och kvalitetskrav som branschens ledande experter satt upp för underhåll av plåttak. Utifrån kundens önskemål, behov och krav skräddarsyr vi en lösning som ger ett undehållsfritt tak i många många år. Detta ger Lägsta totalkostnad över tid.

Förbehandling

Stuprör frånkopplas från dagvattenledning för att förhindra att färgflaggor kommer ut i dagvattnet. Färgflaggor omhändertas för destruktion. 


Plåttaken vattenblästras, och rengöres med anpassad utrustning för bästa resultat.  


Vid plastisoltak krävs oftast en vattenbläster på minst 2000 bar för att få maximal vidhäftning för det efterkommande färgskiktet. Småskador repareras med en armerande duk som är godkänd inom vårt garantisystem. Större plåtskador repareras av plåtslagare.

Målning

Inför all målning kontrolleras att taket är fritt från fett, klorider samt alla mjukgörarrester. 

Noxyde appliceras med pensel eller roller på kanter och trängre utrymmen på stora ytor används färgspruta. 

Tjockleken kontrolleras kontinuerligt både våt och torrfilm under arbetets gång.  Allt detta för att ni ska få ett tak som håller en lång tid framöver.

Några Före och Efter bilder

BIAB rekommenderar NOXYDE

 upp till 10 års försäkringsgaranti!

Noxyde ger ett underhållsfritt tak i 20-25 år

Vi använder bl.a  Noxyde rost- och korisions skydd som är väl beprövad och har funnits i Sverige över 20 år. 

Det är ett miljövänligt rostskyddssystem som har helt unika fördelar.  Den är vattenbaserad och ger ingen miljöpåverkan varken på kort eller lång sikt. Den är extremt elastisk och töjbar (upp till 200 %) vilket gör

att den följer plåtens rörelser. Färgen byggs upp i ett tjockt sikt som gör att den behåller sin rostskyddande förmåga under mycket lång tid. Den är mjuk till sin karaktär vilket medför att den tål slag och minimerar repskador. 

Noxyde  innehåller en aktivt rostskyddande zinkförening som ger ett exceptionellt långvarigt rostskydd. 

Läs mer om Noxyde under "om oss och våra leverantörer".